Over Fayetteville | Fayetteville, NC (2023)

De rijke geschiedenis van Fayetteville

Over Fayetteville | Fayetteville, NC (1)Weinig plaatsen in Amerika hebben zo’n vormende rol gespeeld in de meest bepalende momenten van ons land alsFayetteville, vanaf de oorspronkelijke nederzetting in 1739 door Schotse immigranten uit de hooglanden van Schotland die via de Cape Fear River arriveerden, via de inzet van troepen in Afghanistan en Irak vandaag. Het is hier dat de zaden van de Amerikaanse vrijheid, democratie en patriottisme werden geplant en nog steeds groeien.

In 1762 werd de stad Campbellton, gelegen aan de Cape Fear River, gecharterd door de koloniale vergadering. In 1778 verenigde Campbellton zich met de naburige stad Cross Creek en werd Upper en Lower Campbellton.

In 1783 keurde de Algemene Vergadering van North Carolina de officiële naamswijziging van de stad in Fayetteville goed ter ere van deMarkies de Lafayette(1757-1834), de Franse edelman die tijdens de Revolutionaire Oorlog als generaal-majoor in het Continentale Leger diende.

Van de tientallen Amerikaanse steden en landen die vernoemd zijn naar de revolutionaire oorlogsheld Marquis de Lafayette, was Fayetteville, NC de eerste, en er wordt gezegd, de enige die hij daadwerkelijk bezocht. Tweeënveertig jaar na de oprichting in 1793 reisde Lafayette in een paardenkoets naar Fayetteville en werd verwelkomd door de bewoners.

(Video) DON'T Move to Fayetteville NC | WATCH FIRST BEFORE MOVING to Fayetteville NC

Het Fayetteville-gebied heeft een sleutelrol gespeeld tijdens beslissende momenten in de geschiedenis van Amerika. De Liberty Point Resolve van 1775 beloofde lokale steun voor de onafhankelijkheid van Engeland in de Revolutionaire Oorlog, terwijl de Schotse heldin Flora MacDonald zich verzamelde voor de loyalistische zaak. Na de revolutie, zonder permanent staatskapitaal, kwam de wetgevende macht van North Carolina hier periodiek bijeen. In 1789 ratificeerde de wetgevende macht tijdens een bijeenkomst in Fayetteville de Amerikaanse grondwet en charterde ze de Universiteit van North Carolina, de oudste staatsuniversiteit van Amerika.

Het gebied groeide uit tot een centrum van overheid en handel vanwege zijn ligging als binnenhaven en als knooppunt van het vroege ‘Plank Roads’-systeem, dat van de jaren 1840 tot 1850 van cruciaal belang was voor reizen over land.

De inwoners van Fayetteville kwamen samen om hun stad weer op te bouwen na twee afzonderlijke rampen. De eerste was de Grote Brand van 1831, die meer dan 600 gebouwen verwoestte. Wederopbouw na de Grote Brand resulteerde in veel van de monumentale bouwwerken die we vandaag de dag waarderen. De tweede vond plaats tijdens de burgeroorlog, toen de stad zich op het pad van de Union Troops van generaal Sherman bevond. Ze richtten verwoesting aan in de stad en verbrandden het North Carolina Arsenal, een productiefaciliteit voor wapens en munitie voor de Confederatie. Opnieuw ging Fayetteville de uitdaging aan om de schade aan hun stad en geest te herstellen.

Het Fayetteville-gebied staat door de geschiedenis heen bekend om zijn culturele diversiteit en militaire aanwezigheid en is vandaag de dag een bewijs van zijn trotse verleden. Veel bouwwerken zijn zorgvuldig bewaard gebleven om deze geschiedenis te weerspiegelen in negen aangewezen historische wijken in de stad.

(Video) FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA HOODS

Fayetteville Vandaag

Over Fayetteville | Fayetteville, NC (2)

De stad Fayetteville is een bloeiende gemeenschap in de Sandhills-regio in het zuidoosten van Noord-Carolina en is de zetel van Cumberland County. Raleigh, de hoofdstad van de staat, ligt ongeveer 105 kilometer ten noorden van Fayetteville, en Charlotte, een belangrijk commercieel centrum, ligt ongeveer 320 kilometer ten westen van de stad. Fayetteville ligt naast de Interstate Highway 95, een belangrijke noord-zuidcorridor die de stad verbindt met Washington D.C., Baltimore en New York in het noorden, en met Charleston, Orlando en Miami in het zuiden. De Interstate 295 – de Fayetteville Outer Loop – wordt momenteel gebouwd rond de westelijke kant van de stad, waardoor Fort Liberty en de directe toegang van de stad tot de Interstate 95 verder zullen toenemen. De 63 kilometer lange buitenste lus, die in 2025 volledig voltooid zal zijn, zal connectiviteit bieden met de regio die voorheen ongezien was. Rijkswegen verbinden de stad ook met de stranden langs de zuidoostkust van de staat en met de bergen in het westen. Fayetteville omvat delen van Fort Liberty en grenst aan het Pope Army Airfield, wat aanzienlijk bijdraagt ​​aan de economie en cultuur van het Fayetteville-gebied.

Er vinden veel veranderingen plaats in de stad en voor degenen die hier de laatste tijd niet zijn geweest: de afgelopen 20 jaar hebben er ongekende ontwikkelingen en veranderingen plaatsgevonden, waardoor de stad op zoveel manieren is veranderd. Een van de grootste troeven van Fayetteville is het bloeiende centrum. en de levendige kunst- en culturele gemeenschap. Van theaters tot musea voor volwassenen en kinderen, er is voor ieder wat wils in de binnenstad. Het Airborne and Special Operations Museum eert de unieke band van de stad met onze militairen. Het hele jaar door worden er in het centrum en in de hele stad een verscheidenheid aan festivals en speciale evenementen gehouden. Een gerevitaliseerde binnenstad, compleet met winkels en eetgelegenheden, zorgt voor extra groei, gestimuleerd door het honkbalstadion van $ 40 miljoen dat dienst doet als thuisbasis voor de Fayetteville Woodpeckers, een aan Astros gelieerde onderneming, en het klasse-A Advance-honkbalteam. Rondom het stadion ligt de gerevitaliseerde historische Prins Charles, met 59 luxe appartementen met één of twee slaapkamers. Investerings- en uitbreidingsmogelijkheden zullen blijven toenemen naarmate Fayetteville groei ervaart.

We hebben ook een overvloed aan historische bezienswaardigheden, musea, lokale brouwerijen, lokale sportevenementen en winkelgebieden in de stad; meer details zijn te vinden opBezoekFayettevilleNC.comonder Dingen om te doen.

(Video) A Weekend in Fayetteville | North Carolina Weekend | UNC-TV

Naburig Fort Liberty

Fayetteville grenst direct aanVoort Vrijheid(voorheen Fort Bragg), een van de grootste militaire installaties ter wereld. De militaire basis is de thuisbasis van het XVIII Airborne Corps en de 82nd Airborne Division, evenals het US Army Special Operations Command en de 3rd Special Forces Group. In 2011 werd Fort Liberty ook het hoofdkwartier voor de gevechtsklare conventionele strijdkrachten van het leger en de legerreserve na de verhuizing van het US Army Forces Command en het US Army Reserve Command naar de basis. Fayetteville is door de National Civic League vier keer erkend als een ‘All-America City’ (1985, 2001, 2011, 2023) en staat bekend als een gemeenschap van ‘Geschiedenis, Helden en een Thuisstadgevoel’. In 2012 vierde de stad de 250everjaardag van de oprichting ervan.

Lokale hogescholen en universiteiten

Over Fayetteville | Fayetteville, NC (3)Er zijn drie hogescholen en universiteiten in de stad.Fayetteville Staatsuniversiteitis een historisch zwarte universiteit (HBCU) en maakt deel uit van het University of North Carolina System, en biedt meer dan 60 studieprogramma's op baccalaureaat-, master- en doctoraalniveau.

(Video) Pros and cons of living in Fayetteville NC (keep a bulletproof vest handy)

Methodistische Universiteitis een particuliere universiteit die is opgericht door de North Carolina Conference van de United Methodist Church. Methodist University biedt bachelordiploma's aan in meer dan 80 vakgebieden en zes graduate-graden.

Fayetteville Technisch Community College (FTCC)is lid van het North Carolina Community College System en biedt meer dan 250 studieprogramma's aan die leiden tot de toekenning van een associate degree, certificaat of diploma.

Attracties in de omgeving

Over Fayetteville | Fayetteville, NC (4)De(ASOM)maakt deel uit van het United States Army Museum System en bevindt zich in het historische centrum van Fayetteville. Het opende op 16 augustus 2000, de 60everjaardag van de eerste parachutesprong van het oorspronkelijke Testpeloton van het Amerikaanse leger, en de hoofdgalerij biedt een zelfgeleide rondleiding, in chronologische volgorde, door de geschiedenis van de luchtlandingssoldaten en soldaten voor speciale operaties, van 1940 tot heden.

DeBotanische tuin Cape Fearis een botanische tuin zonder winstoogmerk, opgericht in 1989. Het ligt op 80 hectare naast de Cape Fear River en op slechts drie kilometer van het centrum van Fayetteville.

(Video) Living in Fayetteville, North Carolina

SEGRA-stadion, thuisbasis van deFayetteville spechten, dat in april 2019 met veel tamtam werd geopend. De Houston Astros, eigenaren van het Advanced Class-A Woodpeckers-team, tekenden een 30-jarige stadionhuurovereenkomst met de stad, waarmee hun langdurige betrokkenheid bij onze gemeenschap werd verzekerd. Het team speelde tijdens het seizoen 2019 70 thuiswedstrijden, met gedurende het hele seizoen meer dan 250.000 bezoekers. Het stadion werd aan het einde van het eerste seizoen door Ballpark Digest uitgeroepen tot Ballpark van het decennium. In het stadion worden het hele jaar door veel andere grote evenementen gehouden, van concerten tot bruiloften en pensioenceremonies.

DeVeteranenpark van North Carolinaligt naast de ASOM en is het eerste staatspark gewijd aan militaire veteranen uit alle takken van de strijdkrachten. Kenmerken van het park zijn onder meer een muur van gesmolten glas, een interactieve wereldbol, een kroonluchter gemaakt van 33.500 'dog tags', een gemeenschappelijk grasveld en een verhalentuin waar je kunt luisteren naar ontroerende persoonlijke verhalen over de militaire ervaringen van veteranen en hun leven vandaag de dag .

DeKrooncomplexis een state-of-the-art complex met vijf locaties, eigendom van de provincie, bestaande uit een arena met 4.500 zitplaatsen, een balzaal van 9.200 vierkante meter, een colosseum met 10.880 zitplaatsen, een expositiecentrum met 60.000 vierkante meter aan vrije ruimte en een theater met 2.440 zitplaatsen. Het complex is de thuisbasis van deFayetteville-scherpschuttershockeyteam enCape Fear-heldenzaalvoetbalteam en organiseert het hele jaar door een verscheidenheid aan andere sportevenementen, familieshows, concerten en speciale producties.

Videos

1. Living In Fayetteville, NC - What I Love & What I Don't
(The Katie Show Blog)
2. 10 Regrets people have after they moved to FAYETTEVILLE, NC
(Living in Fayetteville, North Carolina)
3. PROS & CONS Of Living In Fayetteville NC 2023 | Moving To Fayetteville NC | NC Real Estate
(Living In Fayetteville Nc)
4. Exploring: Fayetteville, North Carolina ~ Angry Bad And Bougee Place In A Bad Situation
(SOUTHERN LIFE)
5. Fayetteville - North Carolina - 4K Downtown Drive
(Mileage Mike Travels)
6. NC: Pregnant woman shot 7 times outside Fayetteville store loses unborn child
(WRAL)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 09/25/2023

Views: 6491

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.